Actueel

Hier leest u het laatste nieuws over de projecten en initiatieven van de Stichting 631-634. 

€ 100,- subsidie op Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH)

Stichting 631-634 heeft de beschikking gekregen over een subsidiebudget. Zij wenst dit budget beschikbaar te stellen om de deelname aan de opleiding Veiligheidscertificaat Havens van de Stichting Veilige Havens (SVH) te stimuleren. Bedrijven kunnen € 100,- subsidie ontvangen, voor iedere werknemer die de opleiding VCH volgt en deelneemt aan het examen Basis + Sector/Onderdeel.

Het budget maakt subsidiering van 1.500 werknemers mogelijk. Daarbij gelden de principes “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en “op=op”. Om te voorkomen dat enkele bedrijven een onevenredig deel van de subsidie ontvangen kan het bestuur een quotum vaststellen. Op www.stichting631-634.nl  zal worden bijgehouden hoeveel subsidie nog beschikbaar is. 

Er is een aantal voorwaarden gesteld. Onderstaand zijn de belangrijkste voorwaarden opgesomd. Op de site is  het subsidiereglement geplaatst. Het bestuur van 631-634 behoudt zich het recht voor om de hoogte van de subsidiebijdrage en de voorwaarden aan te passen. 

Op de site van 631-634 is een lijst opgenomen van bedrijven die in aanmerking komen voor subsidie. Voor bedrijven die daar niet op staan vermeld, geldt dat zij via de website een verzoek kunnen indienen, bij het secretariaat van 631-634.

Het indienen van een subsidieaanvraag is eenvoudig.  Als een werknemer van u een opleiding én het examen heeft afgenomen, dan registeren wij dit als subsidieaanvraag. De subsidie wordt maandelijks uitbetaald. Informatie hierover wordt door SVH beschikbaar gesteld aan de Stichting 631-634. Vanaf 1 september 2016 zijn we gestart met deze werkwijze voor de bedrijven, die eerst het inventarisatieformulier hebben ingevuld en geretourneerd.

Er wordt alleen maar subsidie uitbetaald voor werknemers die daadwerkelijk in dienst zijn van de bedrijven. Voor iedere werknemer geldt dat er maar één keer recht op subsidie is.    

De praktijkervaringen met de opleiding VCH leren dat het uitsluitend digitaal volgen van de opleiding regelmatig onvoldoende is om het examen succesvol te volbrengen.

Het bestuur van 631-634 en SVH benadrukken het belang van persoonlijke begeleiding van de cursisten door docenten en/of instructeurs.

Aanwending van de subsidie hiervoor, wordt bijzonder op prijs gesteld.